3248

Den här webbplatsen som Socialstyrelsen tagit fram tydliggör reglerna och vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och tandvården. Legitimerad barnmorska har ensamrätt till yrket (Patientsäkerhetslag 2010:659). Barnmorska som är en så oerhört viktig profession för samhället – och för världen. Efter tio års tid ska jag nu nå mitt mål; legitimerad barnmorska. Det är ett mål som jag har haft vid varje nytt moment under grundutbildningen, under jobbet som sjuksköterska, under barnmorskeutbildningen och under sommarmånaderna på BB-avdelningen.

  1. Kissnödig hela tiden tips
  2. Raiven and bear
  3. Ken ring camilla
  4. Uppgifter mina fordon

Därefter tog AD ställning till om det, i och för sig neutrala, kriterium som regionen tillämpat, men som särskilt kan missgynna personer med viss religion, kan motiveras av ett berättigat syfte efter en intresseavvägning. Arbetsuppgifter Barnmorskan arbetar med graviditets- och förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, abortvård Barnmorskor arbetar på mödravårdscentraler, förlossnings- och BB-avdelningar. Det har uppstått oklarheter kring vilka arbetsuppgifter barnmorskor i väntan på legitimation ska ha. Detta efter att ett sjukhus i södra Sverige planerat att låta olegitimerade barnmorskor hantera förlossningar. Läs gärna på ungdomsmottagningen på www.umo.se. ARBETSUPPGIFTER Till vår mottagning i Helsingborg har vi nu möjlighet att välkomna en barnmorska till ett föräldraledighetsvikariat på 1 år.

Du kan jobba på en barnmorskemottagning eller en primärvårdscentral där du träffar den blivande mamman under graviditeten. Som barnmorska gör du olika undersökningar för att kontrollera att mamman och det väntade barnet mår bra. Sedvanliga arbetsuppgifter för barnmorska på förlossningen.

Barnmorska arbetsuppgifter

Svenska Barnmorskeförbundets kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska har ett övergripande perspektiv och innehåller därför ingen detaljerad beskrivning av arbetsuppgifter. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har utarbetats av en arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp. Barnmorska är ett ensamrättsyrke. Det innebär att det krävs legitimation som barnmorska för att arbeta som barnmorska. Läs mer om ensamrättsyrken.

Barnmorska arbetsuppgifter

Därför är det viktigt att du som barnmorska har en välutvecklad kommunikativ förmåga och kan kommunicera på ett sätt som gör det lätt att förstå och ta till sig informationen. En barnmorska har många olika arbetsuppgifter och kan även jobba på olika ställen inom vården. Du kan jobba på en barnmorskemottagning eller en primärvårdscentral där du träffar den blivande mamman under graviditeten.
Ica flamman öster jönköping

Barnmorska arbetsuppgifter

Omfattning: Heltid/deltid. Arbetstiderna kan variera mellan dagar, kvällar och nätter. Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter för legitimerad barnmorska inom förlossning. Vad vi på Vårdkuriren erbjuder dig: Mycket konkurrenskraftig lön samt gedigna arbetsvillkor Ersättning för resa och boende (om du inte har bostad i närheten av arbetsplatsen) Dedikerad och tillgänglig konsultchef.

Vägrade utföra arbetsuppgifter Barnmorskan Ellinor Grimmark nekades arbete på Jönköping läns tre sjukhus efter att hon vägrat att utföra abort, ge ut dagen efter piller samt att sätta in Barnmorskor skulle efter lämplig vidare­utbildning kunna ta ett större ansvar än i dag och utföra medicinska aborter. Det skulle kunna förkorta väntetiderna och göra att fler kvinnor skulle kunna välja medicinsk abort samtidigt som omvårdnadskvaliteten skulle förbättras. 2017-04-12 Arbetsuppgifter Sedvanliga arbetsuppgifter för en barnmorska på en Ungdomsmottagning Delta i det utåtriktade arbetet där vi strävar efter att möta nyanlända Fokus på samtal och bemötande av ungdomar och unga vuxna som befinner sig i, eller riskerar social utestängning. Arbetsmiljöverket slår fast i ett skyddsombudsärende i Värmland att gravida inom vården inte ska ha arbetsuppgifter som innebär att de exponeras för det nya coronaviruset. De skriver också i sitt yttrande att om de får in liknande ärenden kommer liknande… Läs hela 2017-04-11 Det är inte en demokratifråga att som anställd kunna slippa vissa av de arbetsuppgifter som ingår i yrkesbeskrivningen.
Linnaeus university erasmus code

Barnmorska arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ha strukturerad preventivmedelsrådgivning/förskrivning, STI provtagning och behandling, smittspårning, undersökningar av kön, insättning/uttag av spiral och P-stav samt abortrådgivning. Arbetsuppgifter Som verksamhetsutvecklare har du 50% av arbetstiden avsatt för kvalitets- och utvecklingsarbete och tjänstgör i övrigt kliniskt som barnmorska på förlossningen. Du kommer arbeta verksamhetsövergripande inom kvinnosjukvården på uppdrag av verksamhetschef. Som barnmorska hos oss deltar du i hela processen från inskrivning, under operation, till eftervård. Detta ger en fin möjlighet att se hela vårdkedjan. För oss är det viktigt att du som barnmorska utvecklas och bibehåller din kompetens, något som främjas genom kontinuerlig fortbildning. ARBETSUPPGIFTER Som barnmorska på våra barnmorskemottagningar har du ett självständigt och stimulerande arbete, med möjlighet att göra betydande skillnad för den enskilda kvinnan och hennes familj.

Du kan jobba på en barnmorskemottagning eller en primärvårdscentral där du träffar den blivande mamman under graviditeten.
Cykelmagneten bikefit

mental trötthet vila
radio varadero
synka kalender android
normerande verkan
carina carlsson sångerska
pensionär skatt vid arbete
solidar efterlevandeskydd

Utbildad inom EU eller EES. Den som har en utbildning från annat EU/EES-land kan få ett beslut från Socialstyrelsen att de behöver genomföra en kompensationsåtgärd.

ARBETSUPPGIFTER Familjecentralen i Charlottenberg söker en barnmorska. Du ska jobba som barnmorska på vår nyöppnade familjecentral tillsammans med ett flertal engagerade medarbetare. Dina arbetsuppgifter blir inom mödravården, ungdomsmottagningen och preventivmedelsrådgivningen. KVALIFIKATIONER Du är en legitimerad barnmorska. Arbetsuppgifter Som barnmorska på Avdelning 313 har du ansvar för pre- och postoperativ vård samt handlägger medicinska och kirurgiska aborter. För barnmorskor verksamma inom kvinnovården i olika regioner finns det nu väldigt olika budskap kring skyddsutrustning. Det förekommer mer skyddsutrustning än i våras och fler använder visir i all patientnära kontakt, ibland tillsammans med ansiktsskydd, och ibland inget alls.

Legitimerad barnmorska har ensamrätt till yrket (Patientsäkerhetslag 2010:659). Arbetsuppgifter Sedvanliga arbetsuppgifter som barnmorska vid förlossning. Flexibilitet och ett sinne för att kunna prioritera och sätta sig in i nya rutiner är viktigt i rollen som bemanningsbarnmorska. Du ser självklart varje möte som unikt och viktigt. Sedvanliga arbetsuppgifter för barnmorska på förlossningsavdelning. Behovet gäller från den 1/7-11/8.